Posted

Semoga Hari Raya Waisak ini membawa Kedamaian, Ketentraman,
Kesejahteraan dan Kebahagiaan bagi semua makhluk.